Esencan Hastanesi

Adres : Merkez Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı No: 18 Esenyurt - 34517 / İSTANBU
Mahalle : Yeşilkent Mahallesi
Telefon : 444 0 212
Fax : 0850 2 999 666
E-Posta : info@esencanhastanesi.com.tr
Web : http://www.esencanhastanesi.com.tr/

REKLAM

İnsan Kaynakları Politikamız, kurum içerisindeki tüm hizmetlerin kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli, uyumlu ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, personelin seçimine, işe yerleştirilmesine, ücretlendirilmesine, eğitimine, istihdam şekil ve şartlarına gerekli önem ve özeni göstererek hareket etmektir. İnsan Kaynakları politikamız aşağıdaki esaslara göre yürütülür: Kurumumuzda görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık olarak tanımlamaları ve sorumlulukları yapılmıştır. Bu görev tanımlamaları ve sorumlulukları jenerik (genel kapsamlı) yapıldığı gibi, spesifik (özel, ayrıntıya varan) görev tanımlamalarını ve sorumluluklarını da kapsamaktadır. Buna göre kurum içinde, eğitim programı dahilinde staj yapanlar veya geçici hizmet sunmak amaçlı bulunsalar dahi, tanımlaması ve programlanması yapılamayan hiçbir görev kalmamasına dikkat edilmektedir. İşi yapacak elemanlarda tercih edilen eğitim düzeyi, beceriler, bilgi düzeyi, nitelikler ve yetkinlikler, görevin önemi, eğitim ihtiyaçları, işin yapılmasında karşılaşılan sorunlar ve hedefler, İş Analizleri ile tespit edilmiş ve tanımlanmıştır. Çalışanlar üzerinde yapılan bu tanımlamaların yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere uygun olmasına dikkat edilmektedir. Tüm görev kademelerindeki çalışanların görevlerini yaparken sahip olacakları yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirlenmiştir. Bu yetki ve sorumluluklar hastane politikaları uyarınca güncellenir. Personelin Kurumumuza adaptasyonunu kolay sağlamak ve hizmet kalitesinin artırılması için işbaşı oryantasyon programına önem verilir, mutlaka yerine getirilmesine özen gösterilir.

Firma Harita Konum